Privacy statement

Inleiding

Wessanen Nederland Holding B.V. (samen met haar dochterbedrijven hierna “Wessanen” genoemd) is een organisatie gevestigd in Nederland en heeft dochterbedrijven in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Bij Wessanen nemen wij de privacy van gegevens serieus en wij zetten ons ervoor in om uw persoonsgegevens te beschermen, waarbij wij transparant zijn over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Deze privacyverklaring is er voor bestemd om u te helpen begrijpen waarom en hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken. De onderstaande overzichten en voorbeelden dienen ter illustratie, zijn niet uitputtend en niet geheel representatief voor alle persoonlijke informatie die wij verzamelen en verwerken. Deze privacyverklaring kan worden aangevuld met aanvullende verklaringen, beleid of advies, met name in het geval van eenmalige voorvallen. Telkens wanneer zodanige andere documenten in enig opzicht inconsistent zijn met deze verklaring, zal deze verklaring uitsluitend van toepassing zijn in de mate waarin deze consistent is of kan deze consistent worden gemaakt, met de aan u door ons verschafte aanvullende documenten.

Persoonlijke informatie die wij gebruiken

"Persoonlijke informatie" betekent informatie over u en waaruit u direct of indirect zou kunnen worden geïdentificeerd, inclusief informatie die beschermd kan zijn onder toepasselijke privacy- of gegevensbeschermingswetten. Wessanen verzamelt, gebruikt of verwerkt anderszins verschillende typen persoonlijke informatie over u afhankelijk van de context, de doelgroep die u vertegenwoordigt en de relevante wet, waartoe de volgende scenario's kunnen behoren:

1.        Als u onze websites bezoekt
Als u een van onze websites bezoekt, zullen wij u informeren en u vragen of u instemt met de plaatsing van kleine gegevensbestanden die cookies worden genoemd op uw computer of uw mobiele apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website opslaat op uw computer of mobiele apparaat als u de site bezoekt. Het geeft informatie over de manier waarop u de website gebruikt.

         i.                     Welke informatie kan worden gebruikt en waarom?

Het type informatie dat is opgenomen in cookies, verschilt per cookie.

Functionele cookies zijn een type cookies die vereist zijn om onze websites op de juiste manier te laten functioneren. Een functionele cookie onthoudt bijvoorbeeld of u bent ingelogd in een of meer van onze gebruikersportals en of er artikelen in uw winkelmandje zitten. Het stelt de website in staat om uw acties en voorkeuren te onthouden (zoals bijvoorbeeld inloggegevens, taal, lettertypegrootte en andere weergavevoorkeuren) gedurende een tijdsperiode, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren als u terugkomt naar de site en van de ene pagina naar een andere bladert. Deze cookies zijn essentieel voor de website, omdat het doel ervan is om de prestaties van de website te verbeteren.

Analytische cookies zijn cookies die we gebruiken voor het tellen van het aantal websitebezoekers om te kunnen vaststellen hoe onze website zou kunnen worden verbeterd. De informatie uit deze cookies wordt in onze analyse niet gekoppeld aan individuele personen.

Cookies van derden zijn cookies die niet door Wessanen op uw laptop of mobiele apparaat worden geplaatst maar door derden die uw online gedrag zouden kunnen traceren. Lees voor meer informatie de opmerkingen bij de individuele cookies.
Deze website gebruikt Google Analytics, een internetanalyseservice verleend door Google Inc. (”Google “) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie gegenereerd door Google Analytics over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) zal worden verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie uitsluitend gebruiken met als doel het evalueren van uw gebruik van de website, het samenstellen van geanonimiseerde evaluaties en grafieken over websiteactiviteit zoals aantal bezoeken, aantal bekeken pagina's per gebruiker etcetera. Wij hebben echter geen toegang tot uw persoonsgegevens en kunnen u dan ook niet indirect identificeren. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel van intern marktonderzoek en bovenal voor het optimaliseren en structureren van onze websites zoals vereist. Meer informatie met betrekking tot de technologie die door Google wordt gebruikt kunt u vinden op www.google.com/analytics.

Socialmediacookies worden gebruikt om integratie van sociale media in onze websites mogelijk te maken, zodat u een pagina of product onmiddellijk kunt liken of delen op uw favoriete socialmediadienst. De socialmediaplatforms die worden gebruikt zijn Facebook, Twitter, LinkedIn en Google.

Cookies die op gedrag gebaseerd adverteren mogelijk maken, om de advertenties die u te zien krijgt op onze websites interessanter en relevanter voor u te maken.

               ii.                       Op welke basis?
Wessanen heeft een rechtmatig belang bij het handhaven en verbeteren van haar websites. Daarom worden functionele cookies standaard gebruikt als u ons online bezoekt.

Wessanen websites kunnen echter op basis van toestemming andere cookies gebruiken. Voor al deze cookies geldt dat u de keuze hebt of u de informatie wilt geven waar deze cookies naar op zoek zijn. Als u een van onze websites voor de eerste keer bezoekt, kunt u kiezen welke cookies u toestaat. U kunt uw keuze op elk moment heroverwegen door een bezoek te brengen aan de individuele cookieverklaring en -instellingen. Bovendien staan alle moderne internetbrowsers u toe om uw standaard cookie-instellingen te veranderen als u op internet actief bent. U kunt deze instellingen vinden in de onderdelen Opties en Voorkeuren van uw browsermenu.

                   iii.                  Hoe kan toestemming worden ingetrokken?
U kunt cookies naar wens controleren en/of verwijderen - zie voor meer informatie aboutcookies.org. U kunt alle cookies verwijderen die al op uw computer staan en u kunt de meeste browsers zo instellen dat u voorkomt dat ze worden geplaatst. Als u dit doet, is het echter mogelijk dat u handmatig een aantal voorkeuren moet instellen telkens wanneer u een website bezoekt en het is mogelijk dat een aantal diensten en functionaliteiten dan niet werkt.

U kunt de cookies op onze websites gemakkelijk accepteren of weigeren door een van de volgende mogelijkheden te kiezen: Ik accepteer cookies of Ik weiger cookies (of kies die die u interesseren).

Wij gebruiken cookies niet voor andere doeleinden dan die die hierboven zijn aangegeven.

2.        Als u een consument bent

Bij Wessanen respecteren wij uw recht met betrekking tot gegevensprivacy en gegevensbescherming. Als u consument bent, verwerken wij verschillende soorten persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden.

a)         Marketing (bijvoorbeeld als u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief, marketingcampagne of prijsvraag)
                              i.                  Welke informatie wordt gebruikt en waarom?
Als u zich hebt ingeschreven voor een van onze nieuwsbrieven, marketingcampagnes of prijsvragen, zullen wij persoonlijke informatie die u ons rechtstreeks hebt gegeven verwerken om de diensten uit te voeren. Als u uw persoonsgegevens verstrekt via social media, zullen wij deze gebruiken zolang dit in overeenstemming is met de voorwaarden van onze prijsvraag. Wij richten ons in onze marketinginitiatieven niet op kinderen.

                           ii.                  Op welke basis?
Wij kunnen persoonlijke informatie van klanten alleen met uw toestemming opslaan voor nieuwsbrieven en deelname aan prijsvragen. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de instructies in onze communicaties te volgen of via een rechtstreekse e-mail. Als u deelneemt aan onze marktonderzoeken kunnen wij een tool van een derde gebruiken om de enquête te versturen en de bevindingen te verzamelen. Als we dat doen zal dat worden bepaald in de voorwaarden van de enquête.

b)        Klachten, feedback en vragen
                              i.                       Welke informatie wordt gebruikt en waarom?
Als u ons online contactformulier invult of e-mail stuurt, zullen wij uw informatie opslaan zolang als nodig is, afhankelijk van de aard en de inhoud daarvan, om te zorgen dat wij uw communicatie volledig kunnen beantwoorden en verwerken. (Op ons online contactformulier wordt u gevraagd om uw contactgegevens en een gedeelte voor opmerkingen in te vullen.)

Indien u een klacht indient, zullen wij reageren en uw zaak onderzoeken op basis van wettelijke verplichtingen. Als u ons feedback geeft of een vraag stelt, zullen wij dienovereenkomstig reageren om uw zaak te behandelen en klanten- en consumentenrelaties onderhouden (wat in ons rechtmatig belang is).

Als u ons medische gegevens verschaft in het opmerkingengedeelte/de e-mail, zullen wij deze alleen gebruiken voor het afhandelen en verwerken van uw communicatie en het ondernemen van de noodzakelijke opvolgingsacties. Hiertoe kunnen behoren het beantwoorden van uw vraag, antwoorden op uw feedback en afhandelen van uw klacht of het behouden van de informatie voor het geval van wettelijke acties. Als u ons op social media met uw vraag, feedback of klacht benadert, zullen wij in eerste instantie antwoorden, maar u vriendelijk verzoeken het juiste kanaal voor communicatie te gebruiken.

                           ii.                  Op welke basis?
Bij Wessanen hebben wij een rechtmatig belang bij het afhandelen van uw vragen en feedback om onze relaties met consumenten en klanten te verbeteren. Bovendien anonimiseren wij uw gegevens ook voordat wij statistische bewerkingen uitvoeren en managementrapporten opstellen, zodat wij kunnen leren van uw input en onze producten en service dienovereenkomstig kunnen verbeteren Bij het afhandelen van klachten zijn wij wettelijk verplicht uw klacht te onderzoeken en af te handelen en is het mogelijk dat wij uw gegevens langer opslaan om ons te verdedigen in rechtszaken.

3.        Als u een zakelijke klant of een leverancier bent

         i.                       Welke informatie wordt gebruikt en waarom?
Als u een zakelijke klant of een leverancier bent, verwerken wij persoonlijke informatie die u ons rechtstreeks hebt verschaft. Wij slaan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer op in CRM-systemen voor de algemene administratie, beheer van inkopen, leveringen, facturering, alsmede de afhandeling van klachten met betrekking tot onze producten en leveringen. Als u ons bedrijf bezoekt, kunnen beelden van u worden opgenomen met onze surveillancecamera's voor beveiligingsdoeleinden.

    ii.                       Op welke basis?

Bij Wessanen verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van klanten en leveranciers om ons wederzijds contract uit te voeren. Bovendien kunnen wij deze gegevens verzamelen en opslaan voor een rechtmatig belang, om met elkaar te communiceren en te verzekeren dat wij kunnen doorgaan met zakendoen. Wij kunnen u nieuwsbrieven sturen en direct marketing met betrekking tot soortgelijke producten als die die u reeds hebt gekocht, op basis van rechtmatige interesses.

4.        Ander gebruik

Deze privacyverklaring is een algemene verklaring. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken in andere situaties en voor andere doelstellingen dan hier beschreven. Indien dit het geval is, zullen wij altijd onze best doen om u te voorzien van meer specifieke informatie dan die die reeds in deze verklaring wordt genoemd. Als u vragen hebt over de informatie die wij hier hebben gegeven, neemt u dan gerust contact met ons op via de gegevens die u in deze privacyverklaring worden verstrekt.

5.        Met wie delen wij uw persoonlijke informatie?

                              i.                       Binnen Wessanen
Wessanen is een groep organisaties. Uw persoonlijke informatie kan worden gedeeld met andere wettelijke entiteiten die deel uitmaken van Wessanen Holding Nederland B.V.

ii.                       Dienstverleners
Wij maken gebruik van derden voor het verlenen van diensten voor sommige van onze activiteiten. Sommige voorbeelden van deze derden zijn softwareleveranciers, externe callcenters, websitehostingbedrijven, etcetera

Wessanen zal uw persoonlijke informatie alleen bekendmaken aan derden waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben of met wie schriftelijk is overeengekomen om een adequaat niveau van bescherming te bieden.

Indien sprake is van een wettelijke vereiste om uw persoonsgegevens bekend te maken

Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens verschaffen aan derden (d.w.z. overheidsorganisaties) als sprake is van een wettelijke verplichting onder Europees recht of het recht van de lidstaten van de EU om dat te doen.

6.        Hoe wij uw persoonlijke informatie veilig houden

       i.                       Veiligheidsmaatregelen
Bij Wessanen handhaven wij passende administratieve, technische en organisatorische maatregelen die bestemd zijn voor het helpen waarborgen van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van uw persoonlijke informatie en om deze te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, ongeautoriseerde verandering, bekendmaking of toegang, misbruik of andere onwettige vorm van verwerking van de persoonlijke informatie in haar bezit. In overeenstemming met gegevensbeschermingswetten en intern beleid van Wessanen houdt Wessanen zich bezig met beveiliging op alle relevante technologie-infrastructuurpunten

Wessanen traint werknemers met betrekking tot haar gegevensprivacybeleid en -procedures en staat alleen geautoriseerde werknemers toegang toe tot uw persoonlijke informatie, op 'need-to-know'-basis, zoals vereist voor hun functie.

    ii.                  Internationale overdrachten
De Europese gegevensbeschermingswet verbiedt de overdracht van persoonlijke informatie buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), tenzij aan specifieke eisen wordt voldaan voor de bescherming van die persoonlijke informatie. Wij zullen dergelijke overdrachten alleen uitvoeren indien wij erop vertrouwen dat het niveau van bescherming toegepast op informatie gelijk zal zijn aan wanneer die informatie binnen de EER zou zijn gebleven. Voor overdrachten buiten het netwerk van Wessanen, zoals aan onze dienstverleners, sluiten wij ’modelclausule‘ gegevensoverdrachtovereenkomsten of baseren wij ons op andere goedgekeurde gegevensoverdrachtmethoden om adequaatheid te verzekeren.

Hieronder volgen voorbeelden van waar en hoe uw informatie kan worden overgedragen, maar houdt u er rekening mee dat dit geen uitputtende lijst is en dat als gevolg van voortdurende veranderingen in onze IT- en operationele infrastructuur deze op elk moment kan veranderen: gebruik van Microsoft en Skype Business voor communicatie en gebruik van SaaS-oplossingen die in de cloud zijn opgeslagen (SAP).

7.        Hoe lang behouden wij uw persoonlijke informatie

Wessanen zal uw informatie opslaan in overeenstemming met de bewaarperioden zoals gedefinieerd door toepasselijk recht. Wij behouden uw persoonlijke informatie slechts zolang als dat passend is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor Wessanen die persoonlijke informatie heeft verzameld of zolang als daarvoor een wettelijke basis bestaat. Algemene bewaarperioden kunnen als volgt worden gedefinieerd:

   i.                  Als u een contract met ons hebt gesloten
Als u ons hebt voorzien van persoonlijke informatie voor de uitvoering van een contract (bijvoorbeeld bij het kopen van iets in onze onlinewinkels), zullen wij in het algemeen die informatie zo lang bewaren als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van dit contract, behalve wanneer wettelijk is vereist dat wij de informatie langer bewaren of wanneer u hebt ingestemd met een ander gebruik van uw informatie.

       ii.                  Als u ons uw toestemming hebt gegeven
Als u hebt toegestemd met het gebruik van uw persoonlijke informatie, zullen wij de informatie slechts bewaren zolang de toestemming geldig is. De exacte periode gedurende welke wij uw persoonlijke informatie zullen bewaren zal in elke situatie verschillen, maar wij zullen rekening houden met uw redelijke verwachtingen bij het bepalen van hoe lang wij uw toestemming zullen gebruiken.

    iii.                  Als wij uw persoonlijke informatie hebben verzameld en/of gebruiken voor een rechtmatig belang
Als wij uw persoonlijke informatie bewaren voor een rechtmatig belang, zullen wij de informatie gebruiken zolang wij een rechtmatig belang hebben. De exacte periode gedurende welke wij uw persoonlijke informatie zullen behouden zal verschillen in elke situatie, maar wij zullen rekening houden met uw rechten en vrijheden bij het bepalen van hoe lang wij uw informatie behouden.

    iv.                  Als wij uw persoonlijke informatie hebben verzameld vanwege een wettelijk vereiste
Als wij uw persoonlijke informatie hebben verzameld om te voldoen aan een wettelijk vereiste, zullen wij uw persoonlijke informatie zo lang bewaren als wij wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren en wij zullen deze verwijderen als wij geen ander doel meer hebben waarvoor wij de informatie mogen gebruiken na het verstrijken van de wettelijke bewaarperiode.

8.        Uw rechten

Volgens de Europese gegevensbeschermingswetten hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Wessanen zet zich ervoor in om te zorgen dat u de volgende rechten hebt:

Recht op toegang

U hebt het recht om te weten welke persoonlijke informatie Wessanen verwerkt en waarom. U hebt ook het recht om een kopie van de persoonlijke informatie te krijgen die wij over u hebben.

Recht op rectificatie

Als u van mening bent dat wij onjuiste informatie over u opslaan, zoals uw naam en adres, kunt u ons vragen om die te corrigeren.

Recht op gegevenswissing/recht op vergetelheid

U hebt het recht om ons te zeggen dat wij uw persoonlijke informatie permanent moeten verwijderen uit onze dossiers. U kunt dat bijvoorbeeld doen als u van mening bent dat er geen noodzaak meer voor ons is om die informatie te behouden. Of als u eerder uw toestemming hebt gegeven kunt u simpelweg besluiten om die in te trekken.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om onze verwerkingsactiviteiten in bepaalde situaties te beperken. U kunt overwegen om dit te doen als wij onjuiste informatie over u gebruiken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In bepaalde situaties waarin u toestemming hebt gegeven, hebt u het recht ons te vragen uw persoonlijke informatie in een algemeen gebruikte digitale vorm te versturen, zodat u deze kunt gebruiken en doorsturen naar een andere organisatie.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie, zelfs wanneer wij een rechtmatige wettelijke reden hebben om deze te verwerken. U kunt dit doen wanneer wij uw informatie verwerken op basis van ons rechtmatig belang en u van mening bent dat uw persoonlijk belang opweegt tegen dat van ons. Als u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor direct marketing doeleinden, inclusief profilering, zullen wij hieraan in ieder geval voldoen.

Recht om toestemming in te trekken

Als u toestemming heeft gegeven voor ons gebruik van uw persoonlijke informatie, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken zonder dat dit invloed heeft op de wettelijkheid van verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan. Dit kan worden gedaan door te klikken op de “uitschrijven”-link of door ons een e-mail te sturen.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke informatie behandelen, hebt u het recht om een klacht over ons in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont of waar de inbreuk heeft plaatsgevonden. De contactgegevens van de (meest algemene) toezichthoudende autoriteiten vindt u online/hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

9.        Contact met ons opnemen

Tenzij anders aangegeven is Wessanen verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die wij verzamelen via de producten en diensten waarop deze verklaring van toepassing is. Als u vragen of klachten hebt over deze privacyverklaring of over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, neemt u dan contact op met:

Wessanen Benelux B.V.

Hoogoordreef 5

1101 BA Amsterdam

corporate.communications@wessanen.com

+31 (20) 3122122

Gedateerd: mei ’18